Objektet A, B, C dhe D në Rrugën Ismail Qemaili

Objektet në fjalë janë me etazhitet B + P + 5.

Gjenden në magjistralën e Vushtrrisë – Prishtinë, saktësisht tek rrethi për Gojbulë.
Përmbajn: perdhesat me lokale (afarizëm) dhe katet tjera banim, si dhe 100 banesa në total ne kater blloqet e banimit, kurse bodrumi ka destinim garazhimin.

Create your account